Więcej dla Radomia!

Jestem z Radomia i jestem z tego dumny!

24 maja 2018 oficjalnie ogłosiłem, że startuję w wyborach na prezydenta Radomia jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Zawsze reprezentuję moje miasto – jako polityk PiS, wiceminister, poseł, senator, samorządowiec, dziennikarz.


Z Radomia

Urodziłem się w Radomiu w 1969 roku. Młodość i dzieciństwo spędziłem na Borkach.
Ukończyłem studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.
Ponad 10 lat byłem dziennikarzem. Pracowałem w Katolickim Radiu Radomskim AVE, a następnie w Radiu Plus Radom, gdzie byłem koordynatorem programowym i szefem redakcji. Przez dwa lata pełniłem funkcję rzecznika prasowego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wciąż mieszkając w Radomiu.


W PiS i samorządzie radomskim

Od 2006 roku należę do Prawa i Sprawiedliwości, jestem szefem radomskich struktur PiS, wiceprezesem zarządu okręgowego, należę do rady politycznej partii.
Jestem członkiem NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska.
W latach 2006–2007 byłem radnym i przewodniczącym Rady Miasta Radomia. Wspierałem Radom w przeprowadzaniu najbardziej potrzebnych i wyczekiwanych inwestycji takich jak budowa Pawilonu Ginekologiczno-położniczego, realizacja południowej obwodnicy miasta, modernizacja gospodarki wodno-ściekowej, rewitalizacja parków miejskich.Reprezentując Radom w Warszawie

W latach 2007-2015 byłem senatorem Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Radomskiej.
W 2015 roku, startując w okręgu radomskim uzyskałem mandat posła VIII kadencji.
W Senacie kierowałem pracami Komisji Obrony Narodowej i zasiadałem w Komisjach Środowiska oraz Kultury i Środków Przekazu.
W Sejmie byłem wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. W 2017 roku dołączyłem do społecznej rady programowej Telewizji Polskiej. 
W Sejmie opowiadam się zawsze za zmianami, które poprawiają finanse rodzin i rozwój Polski. Popieram rozwiązania na rzecz podniesienia jakości życia w Radomiu i innych miastach, które czekają na szansę szybszego rozwoju. Rozwiązania takie jak zrealizowane obietnice rządu Prawa i Sprawiedliwości – program Rodzina 500 plus, podwyższenie pensji minimalnej, projekty wsparcia seniorów Leki 75 plus, obniżenie wieku emerytalnego.
Nasza dobra współpraca z ministrami rządu Prawa i Sprawiedliwości doprowadziła między innymi do modernizacji linii kolejowej nr 8 Warszawa-Radom po 40 latach oczekiwania czy zapewnienia dla radomskiej Fabryki Broni kontraktu wartego pół miliarda zł na dostawę karabinów Grot dla wojska polskiego.
W 2018 roku zostałem powołany na wiceministra w Ministerstwie Obrony Narodowej. Jestem odpowiedzialny m.in. za kontakty z parlamentem, współpracę z organizacjami proobronnymi i pozarządowymi oraz współpracę z wojskowymi placówkami muzealnymi i kulturalnymi.


Dlaczego kandyduję

Jestem pewien, że dla Radomia można zrobić dużo więcej. Kandyduję, bo tutaj jest mój dom, bo Radom zawsze był i jest dla mnie na pierwszym miejscu.
W Radomiu żyję i chciałbym, aby w przyszłości mieszkała tu moja rodzina. Chciałbym uczynić z Radomia miasto moich marzeń, marzeń wszystkich jego mieszkańców.

Moja wizja Radomia na najbliższe lata to propozycja rozwoju i możliwości. To więcej pieniędzy na służbę zdrowia, wsparcie dla rodzin i seniorów. To więcej mieszkań, wyremontowanych dróg i chodników, przyjazne propozycje dla przedsiębiorców, nowe tereny rekreacyjne i oferta dla tych, którzy chcą swój wolny czas spędzić w mieście. To inwestycje w cele materialne, ale również w ośrodki naukowe, czyli wspieranie i rozwijanie naszego uniwersytetu. To dobra współpraca z rządem i realizacja wspólnych projektów. Chciałbym, żeby Radom był partnerem dla największych aglomeracji w Polsce, a nie miejscem, z którego wyjeżdża się w poszukiwaniu pracy i lepszych możliwości. Radom musi być liderem regionu.

Kandyduję, bo zachęcało mnie do tego wielu radomian. Są pewni, że znam problemy miasta i mam receptę na ich rozwiązanie. Zdają sobie także sprawę, że jako członek polskiego rządu mam otwarte drzwi do wielu instytucji centralnych i wiem, gdzie szukać pomocy dla Radomia i jak przyspieszyć rozwój naszego miasta.

Kandyduję, ponieważ obecny prezydent zawiódł zaufanie ogromnej rzeszy radomian. Mają oni poczucie, że nie spełnił wielu ze swoich obietnic. Ja zobowiązuję się do działania. Mam przygotowane rozwiązania i plan ich realizacji. Już teraz mogę pokazać efekty mojej pracy na rzecz Radomia. Wspólnie z posłami Prawa i Sprawiedliwości w ciągu dwóch lat wywalczyliśmy dla Radomia ogromne dotacje m.in. 192 mln zł na realizację III. etapu modernizacji i rozbudowy gospodarki wodno-ściekowej radomskiej aglomeracji czy 93 mln zł na budowę al. Wojska Polskiego. Poprzedni rząd przez 8 lat twierdził, że nie ma możliwości realizacji tej ostatniej inwestycji. A jednak niemożliwe stało się możliwe. Jestem przekonany, że tak może być w wielu sprawach dotyczących naszego miasta.

Kandyduję, bo chcę #WięcejDlaRadomia.

Program WIĘCEJ DLA RADOMIA

Mój program to lista konkretów dla Radomia i radomian. To także zestaw propozycji Prawa i Sprawiedliwości dla naszego miasta.

Realizacja prestiżowych projektów, które odbudują silną pozycję Radomia

Projekt Radom przyszłą stolicą Mazowsza – podjęcie działań, by Radom stał się pierwszym po Warszawie ośrodkiem miejskim na Mazowszu i sukcesorem stolicy

Międzynarodowe Targi Metalurgiczne – stworzenie corocznego wydarzenia, służącego prezentacji radomskich firm, rozwoju szkolnictwa technicznego i wymiany międzynarodowej

Rodzinne Centrum Rozrywki – Rodzinne Centrum Rozrywki na Borkach– budowa zespołu różnych obiektów, w tym między innymi aquaparku, sal fitness, ścianek wspinaczkowych, kriokomór. idealne miejsce dla radomian i naszych gości

Sport Plus – wsparcie drużyn sportowych i sportowców, inwestycje w sport i promowanie się na arenie ogólnopolskiej przez dobre wyniki rodzimych zespołów, budowanie marki Radomia poprzez sport

Więcej inwestycji rządowych

Radom Plus - więcej pieniędzy z ministerstw, funduszy wojewódzkich, z sejmiku, większe dotacje z unii, fundusze inwestycyjne i zewnętrzne

Więcej nowych inwestycji rządowych i większe zaangażowanie Agencji Rozwoju Przemysłu - nowe kontrakty i rozbudowa Fabryki Broni „Łucznik” oraz rewitalizacja jej historycznej siedziby

Większa obecność podmiotów publicznych w Radomiu –wzmocnienie obecności Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zaproszenie jej do historycznej siedziby Fabryki Broni


Dokończenie opóźnionych projektów budowlanych i inwestycji, które nie doczekały się realizacji

Przyspieszenie budowy niedokończonych inwestycji – zrealizowanie trasy NS, skuteczna przebudowa Alei Wojska Polskiego

Sieć ścieżek rowerowych - scalenie ścieżek rowerowych, nowe trasy po konsultacjach z Bractwem Rowerowym

Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego – remont kamienic, oddanie rynku mieszkańcom

Wybudowanie obiecanego bezpłatnego parkingu w centrum miasta

Kontynuacja budowy Bulwarów nad Mleczną

Odkorkowanie miasta – poprzez inwestycje infrastrukturalne i budowę skrzyżowań bezkolizyjnych

Miasto w służbie radomian – skuteczniejsze zarządzanie miastem i spółkami miejskimi

Więcej na zdrowie – zwiększenie budżetu inwestycyjnego w miejskich placówkach ochrony zdrowia do nie mniej niż 10 mln złotych rocznie, wsparcie rozwoju kierunku lekarskiego na UTH, budowa Oddziału Hospicyjnego przy RSzS i Oddziału Rehabilitacji, budowa mieszkań dla personelu medycznego

Poprawa bezpieczeństwa - przeorganizowanie funkcjonowania Straży Miejskiej, więcej patroli na ulicach i w pobliżu szkół, zwiększenie zaangażowania MZDiK w poprawę bezpieczeństwa na drogach, lepsze oświetlenie przejść dla pieszych, modernizacja monitoringu miejskiego

Więcej w edukacji – wsparcie szkolnictwa technicznego i zawodowego, reaktywacja Zespołu Szkół Mechanicznych, wspólne projekty radomskiego biznesu i szkół, wprowadzenie programu „bezpłatne posiłki dla każdego ucznia szkoły podstawowej”, dofinansowanie zajęć dodatkowych w szkole i gimnastyki korekcyjnej dla uczniów

Urząd na dyżurze i w służbie mieszkańcom – realizacja projektu „przynajmniej raz w tygodniu pracujemy do 20”, wprowadzenie programu oszczędne miasto, w tym niższych cen ciepła i tańszej wody, oddłużenie spółek miejskich, skuteczny nadzór właścicielski nad spółkami

Radom obywatelski - jasne i przejrzyste zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego, stowarzyszeń NGO, wprowadzenie inicjatywy obywatelskiej

Stworzenie programu dla inwestorów, wsparcie radomskich przedsiębiorców

Port Lotniczy Radom – doprowadzenie do tego, by wiosną 2020 roku odleciały z niego pierwsze samoloty, pozyskanie międzynarodowych sieci hotelowych, nowych inwestycji, dobrze płatnych miejsc pracy, nowych rozwiązań komunikacyjnych w służbie miastu

Program pozyskiwania inwestorów – zaproszenie Radomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej do współpracy jako podmiot doradczy prezydenta Radomia, wspólne działania na rzecz wsparcia radomskiej przedsiębiorczości i pozyskiwania inwestycji dla miasta

Koordynator Inwestycji – stworzenie stanowiska pomocniczego dla inwestorów, w tym wsparcie przy inwestycjach, które mogą kolidować z infrastrukturą spółek miejskich takich jak np. woda, ciepło, drogi, oświetlenie

Radom wielopokoleniowy – radomska Rodzina plus, Radom dla młodych i seniorów oraz polityka społeczna

Rodzina plus – budowa żłobków i przedszkoli, bezpiecznych placów zabaw, szlaków aktywności zdrowotnej z urządzeniami do ćwiczeń, tężni solankowych

Senior pod opieką – realizowanie programów „opaski bezpieczeństwa” dla seniora, „asystent seniora”, „seniorbus”, „przyjazny urząd dla seniora”, wprowadzanie rządowego programu „Dostępność Plus”

Więcej dla młodych - stworzenie Radomskiej Rady Młodych z głosem doradczym w sprawie projektów kierowanych do młodych i możliwość wyboru projektów, które uzna za priorytetowe np. wybór branż na giełdę pracy, specjalizacje w szkolnictwie zawodowym, mała architektura sportowo-rekreacyjna, wybór festiwalu, który byłby ważnym corocznym wydarzeniem, praktyczna edukacja, w tym zaangażowanie radomskiego biznesu w projekty z dziedziny szkolenia zawodowego, praca na miarę ambicji, programy stażowe, ściągnięcie do Radomia programów rządowych dla startupów, czyli młodych firm i innowacyjnych pomysłów, pozyskanie mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus

Radomska karta studenta, czyli wynegocjowanie ulg i zniżek np. do kin, teatrów, basenów, na radomski rower miejski, także z właścicielami prywatnymi np. do restauracji, darmowa komunikacja miejska dla uczniów radomskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dla studentów radomskich uczelni

Radom tu lubię i chcę mieszkać

Kultura Plus - tworzenie osiedlowych domów kultury, centrów aktywności lokalnej, sprowadzanie gwiazd światowego formatu muzyki poważnej i popularnej, utworzenie Muzeum Radomia, budowa amfiteatru, cykliczny przegląd orkiestr wojskowych wojsk Paktu Północnoatlantyckiego.

„Więcej dla środowiska” - mała retencja, budowa błękitnej infrastruktury w parkach, skwerach miejskich, wykorzystanie retencji do nawadniania zieleni miejskiej oraz dla oczek i cieków wodnych, program czyste powietrze, termomodernizacja, wymiana pieców, poprawa efektywności energetycznej, rozbudowa systemu ciepłowniczego, bezpłatne doradztwo energetyczne w Urzędzie Miejskim, likwidacja przestarzałych palenisk węglowych, elektromobilność w mieście i urzędzie, zakup pojazdów elektrycznych dla służb miejskich i autobusów przez MZDiK, zwiększenie ilości zieleni w centrum miasta, zielone skwery, nawierzchnie przepuszczalne, parki miejskie tworzone według światowy trendów, projekt „Las miejski KONIÓWKA”, zielona rekreacja, leśne ścieżki edukacyjne, park linowy, leśna zagroda edukacyjna i polana piknikowa, program „Life”, dokończenie projektu „RadomKlima”, rozszerzenie działań adaptacyjnych, pozyskanie dodatkowych środków, realizacja zadań zgodnie z światowymi trendami, międzynarodowa promocja miasta.

Rekreacja na poważnie – utworzenie parku historycznego Piotrówka, wodnego placu zabaw, rewitalizacja zalewu na Borkach (przed zbudowaniem Rodzinnego Centrum Rozrywki), większe dbanie o czystość, zieleń miejską

Parki miejskie dla ludzi – większa dbałość o parki miejskie, program budowy małej architektury wodnej w parkach


Cykl spotkań z radomianami

Kandyduję na prezydenta Radomia, bo jestem pewien, że dla naszego miasta można zrobić dużo więcej. Chciałbym uczynić z Radomia miasto moich marzeń, marzeń wszystkich jego mieszkańców. Mam wiele propozycji, jednak chciałbym poznać Państwa pomysły na rozwój naszego miasta i każdej z dzielnic. Wasze zdanie się liczy.


Twoje zdanie się liczy!


Zapraszam na spotkania:

16 października 2018 r., godz. 18.00
Borki
Hotel Promenada, ul. Bulwarowa 15

11 października 2018 r., godz. 19.00
Obozisko/Kaptur
Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr, ul. Parkowa 1

10 października 2018 r. godz. 17:00
Gołębiów/Nowa i Stara Wola Gołębiowska,
Prywatna Szkoła Ochrony Środowiska (budynek C),ul. Kozienicka 97b

27 września 2018 r. godz. 18:00
Planty/Śródmieście, Hotel Gromada, ul. Narutowicza 9

24 września 2018 r. godz. 18:00
Południe I/Żakowice, "Gębarzówka", ul. Gębarzewska 11

19 września 2018 roku, godz. 18:00
Osiedle Idalin, Dom Kultury Idalin, ul. Bluszczowa 4

13 września 2018 roku, godz.18.00
Śródmieście, siedziba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, ul. 25 Czerwca 68

11 września 2018 roku, godz. 17:30
Osiedle Borki, Dom Kultury Borki, ul. Sucha 2

6 września 2018 roku, godz. 18
Osiedle Ustronie, Klub Osiedlowy "Ustronie", ul. Sandomierska 14

3 września 2018 roku, godz. 18.30
Dzierzków / Glinice, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Długojowska 6

29 sierpnia 2018 roku, godz. 18.00
Michałów, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 im. Królowej Jadwigi, ul. Piastowska 17


Popierają mnie

Stanisław Karczewski

Stanisław Karczewski

Marszałek Senatu RP, Senator RP

„Będę wspierał Wojciecha Skurkiewicza zarówno w kampanii i wtedy kiedy będzie prezydentem. Jest niezwykłym patriotą, patriotą lokalnym, zawsze na pierwszym miejscu stawiał Radom. To osoba pracowita, rzetelna i odpowiedzialna, ale przede wszystkim bardzo koleżeńska”.

Adam Bielan

Adam Bielan

Wicemarszałek Senatu RP, Senator RP

„Wojciech Skurkiewicz udowodnił nie raz, że jest świetnym menadżerem, a Radom potrzebuje takiego menadżera. Jest osobą słowną i skuteczną o bardzo wysokiej etyce pracy”.

Jerzy Zelnik

Jerzy Zelnik

aktor i reżyser

"Popieram Wojciecha Skurkiewicza i wszystkich do tego zachęcam. Wiem, że wiele osób namawiało go, żeby startował w wyborach na prezydenta Radomia, bo jest najlepszym kandydatem. Dobrze go znam i mogę to potwierdzić. Taki prezydent jak on jest w Radomiu bardzo potrzebny. Z Wojciechem Skurkiewiczem u sterów miasto wejdzie w nowy etap rozwoju, czego, jak sądzę, większość mieszkańców oczekuje. Wysoko oceniam też jego pomysły dotyczące spraw kultury."

Artur Standowicz

Artur Standowicz

wicewojewoda mazowiecki

"Wojciech Skurkiewicz to mój kandydat na Prezydenta Radomia. Doświadczony w pracy publicznej samorządowiec, parlamentarzysta i ostatnio wiceminister obrony narodowej. Prezydent Wojciech Skurkiewicz jest gwarantem dialogu z mieszkańcami oraz harmonijnego rozwoju naszego miasta - we współpracy z rządem Premiera Mateusza Morawieckiego. Program, jaki prezentuje mieszkańcom jest odpowiedzią na potrzeby całej naszej lokalnej wspólnoty. Radom musi rozwijać się równomiernie, we wszystkich obszarach życia społecznego. Radom stać na więcej!"

Justyna Byzdra

Justyna Byzdra

"Pan Wojciech Skurkiewicz daje radomianom nadzieję na uczciwe zarządzanie Radomiem. Jestem przekonana, że wybór kandydata Prawa i Sprawiedliwości gwarantuje dobrą przyszłość dla Radomia."

Marek Suski

Marek Suski

Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Poseł na Sejm RP

„To najlepszy kandydat na prezydenta Radomia. Liczę, że radomianie powierzą losy miasta kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości Wojciechowi Skurkiewiczowi”.

Zbigniew Kuźmiuk

Zbigniew Kuźmiuk

Poseł do Parlamentu Europejskiego

"Wojciech Skurkiewicz to wieloletni samorządowiec, który zna problemy Radomia i potrafi się z nimi zmierzyć. Mając wsparcie ze strony rządu Zjednoczonej Prawicy będzie realizował ważne przedsięwzięcia, które pozwolą na szybki rozwój miasta i znacząco poprawią poziom życia jego mieszkańców".

Dariusz Bąk

Dariusz Bąk

Poseł na Sejm RP

„Wojciech Skurkiewicz to człowiek obdarzony wielką inteligencją. Jest skuteczny, a przede wszystkim otwarty na ludzi, którego nie nudzą ludzie”.

Rafał Milczarski

Rafał Milczarski

Prezes Polskich Linii Lotniczych LOT i Polskiej Grupy Lotniczej

"Wojciech Skurkiewicz będzie kompetentnym, słownym i skutecznym prezydentem Radomia, bo takim jest człowiekiem. Rozumie, ile dla Radomia oznacza rozwój portu lotniczego, widzi, i z pewnością nie przegapi ogromnej rozwojowej szansy, jaka stoi dziś przed jego miastem i całą Polską. Takiego prezydenta Radom potrzebuje, dlatego gorąco wspieram jego kandydaturę!"

Maciej Żółtowski

Maciej Żółtowski

dyrygent, kompozytor, skrzypek i pedagog, pierwszy dyrektor Radomskiej Orkiestry Kameralnej

"Wybór Wojciecha Skurkiewicza gwarantuje radomskiej kulturze rozwój i odzyskanie należnej rangi. Poznałem go jako człowieka uczciwego i rzetelnego w swej pracy. Jest to kandydat na prezydenta, który dla Radomia może zrobić więcej."

Anna Kwiecień

Anna Kwiecień

Poseł na Sejm RP

„Wojciech Skurkiewicz to osoba wrażliwa i empatyczna, te cechy będą przynosiły owoce wszystkim mieszkańcom miasta Radomia. Wierzę głęboko, że radomianie zagłosują na Wojciecha Skurkiewicza”.

Lucyna Adamkiewicz

Lucyna Adamkiewicz

żołnierz AK, uczestniczka Powstania Warszawskiego, więźniarka dwóch obozów śmierci (Auschwitz-Birkenau, Mauthausen-Gusen)

“Jako żołnierz AK, pragnę złożyć na ręce pana Wojciecha Skurkiewicza gorące podziękowania za odkrywanie szczątków moich pomordowanych kolegów i dokonywanie godnych pochówków zapomnianych bohaterów. W jesieni swego życia zamieszkałam w Radomiu i cieszę się będę mogła oddać głos na Wojciecha Skurkiewicza, wierząc, że to głos oddany na dobrego gospodarza i człowieka. Całym sercem wspieram tę kandydaturę.”

Olga Frieman

Olga Frieman

studentka medycyny

"Pochodzę z Radomia, więc zależy mi na tym, żeby było tu jak najlepiej. Żeby dla takich młodych ludzi jak ja było więcej perspektyw, lepsze warunki studiowania i dobra praca w przyszłości. Władze miejskie mają tu wiele do zrobienia. Jestem za kandydaturą Wojciecha Skurkiewicza na prezydenta Radomia, bo wierzę, że sobie z tym najlepiej poradzi. Sądzę, że tylko on jest w stanie podnieść poziom radomskich uczelni i radomskiej służby zdrowia."

Aneta Stańczyk

Aneta Stańczyk

"Popieram Wojciecha Skurkiewicza, ponieważ Radom potrzebuje kompetentnego prezydenta, przygotowanego do tej kluczowej dla miasta funkcji. To mój kandydat, który jest otwarty na nowatorskie pomysły i rozwiązania dla edukacji, kultury, osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Wybiera działanie zamiast zapewnień, co bezdyskusyjnie przekonało mnie do oddania na niego głosu w nadchodzących wyborach samorządowych. "

Anna Kiepiel

Anna Kiepiel

"Jako lokalna patriotka wierzę w Radom i jego potencjał. Jestem przekonana, że Wojciech Skurkiewicz będzie najlepszym gospodarzem naszego miasta.To mój kandydat na prezydenta Radomia!"

Andrzej Kosztowniak

Andrzej Kosztowniak

Poseł na Sejm RP

„Mam wielkie marzenie, aby Wojciech Skurkiewicz wrócił do miejsca z którego wychodził, a wychodził z samorządu. Człowiek o takim doświadczeniu będzie w stanie jeszcze dużo wszystkim radomianom oddać”.

Andrzej Matysiak

Andrzej Matysiak

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu

"W wyborach na prezydenta Radomia popieram Wojciecha Skurkiewicza, posła pracującego w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Wojciech Skurkiewicz zawsze wspiera leśników i żywo interesuje się sprawami ochrony środowiska naturalnego. Efektywnie współpracuje z Dyrekcją Lasów, jedną z najstarszych firm państwowych w Radomiu. Będąc doświadczonym samorządowcem z sąsiedniego Powiatu Białobrzeskiego, jestem przekonany, że Wojciech Skurkiewicz jako prezydent Radomia daje gwarancję dobrej współpracy ze wszystkimi samorządami regionu radomskiego."

Sylwia Mierzejewska

Sylwia Mierzejewska

"Nasza rodzina wiąże swoją przyszłość z Radomiem. Chcemy tu mieszkać i pracować. Pragniemy, aby nasze miasto było przyjazne dla rodzin z dziećmi. Dlatego w wyborach na prezydenta Radomia oddam głos na Wojciecha Skurkiewicza."

Robert Pluta

Robert Pluta

muzyk, muzykolog i nauczyciel, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu w latach 2009 – 2018

"Radom to dumne miasto, z piękną historią i ciągle niewykorzystanym potencjałem. Radom potrzebuje dobrego prezydenta, znającego miasto i problemy mieszkańców, posiadającego wizję jego rozwoju, uczciwego, rzetelnego i pracowitego. Taką osobą jest Wojciech Skurkiewicz. Dlatego w pełni popieram jego kandydaturę na urząd prezydenta Radomia."

Andrzej Nowak

Andrzej Nowak

historyk, nauczyciel

"Jestem radomianinem od urodzenia i mój patriotyzm lokalny zobowiązuje mnie do myślenia i działania dla dobra mojego miasta. Wierzę, że Radom zasługuje na wiele więcej niż to, co go aktualnie spotyka. Przede wszystkim zasługuje na uczciwe, sprawiedliwe i skuteczne rządzenie. Właśnie z tego powodu razem z moimi najbliższymi popieramy kandydaturę Wojciecha Skurkiewicza na prezydenta Radomia. Jesteśmy przekonani, że to właśnie Wojciech Skurkiewicz jest gwarantem takiego rządzenia."